sigortam.net
Blog

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Diğer İllerde de Geçerli mi?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık giderleri ödenen kişilerin özel hastanelerde muayene, tetkik ve tedavi işlemleri sırasında ortaya çıkan ilave ücretlerini karşılayan bir sigorta branşıdır. Oldukça yaygın kullanılan ve çoğu kişinin yararlandığı bir sigorta türü olduğunu söylemek mümkündür. Tamamlayıcı sağlık sigortası, poliçe satın alınırken bulunulan veya ikamet edilen ilin yanı sıra tüm Türkiye’de SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında geçerlidir. Kişinin özel sağlık kuruluşuna müracaat etmesi ve hizmet alması ile ortaya çıkan ücretin SGK tarafından ödenecek kısmını aşan tutarı sigorta şirketi tarafından hastaneye ödenir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında olan bir kişi sadece büyükşehirler veya ikamet yeri ile sınırlı olmaksızın ülke genelinde bulunan SGK anlaşmalı tüm hastanelerde muayene olabilir ve sahip olduğu poliçesi kapsamındaki her türlü hizmeti aynı şekilde alabilir. Buradaki kriter, başvuru yapılan hastanenin SGK anlaşması olması ile sınırlıdır. SGK anlaşması olmayan bir hastane, kurum tarafından ödenecek ücreti tahsil etme yetkisine sahip olamayacağı için tamamlayıcılık ifadesi kendiliğinden hükümsüz kalır. Kişinin tamamlayıcı sağlık sigortası yerine özel sağlık sigortasına sahip olması durumunda ise müracaat edilen hastanenin SGK anlaşmasının varlığı veya yokluğunun bir önemi olmayacaktır. Bu durumda hastanenin özel sağlık sigortası kapsamında hasta kabul ediyor olması yeterli olur.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ayakta ve yatarak tedavi teminatları satın alınır. Bu sigorta kapsamında rutin muayene ve kontrollerin yanı sıra acil hastalık ve ameliyat masrafları gibi oldukça geniş bir teminat elde edilir. Bu ana teminat unsurlarının yanı sıra sigorta şirketlerine göre değişiklik gösteren ek teminatların satın alınması da mümkündür. Ek teminatlar niteliğine göre ücretli veya ücretsiz olabilmektedir.

Ayakta tedavi teminatı ile yatarak tedavi gerektirmeyen durumlarda muayene, tahlil, görüntüleme hizmetleri ve laboratuvar işlemleri gibi geniş bir yelpazede sağlık hizmetleri almak mümkün olur. Anlaşmalı özel hastanede yapılacak her türlü ayakta muayene ve tedavi hizmeti için ortaya çıkabilecek ilave ücretler sigorta kapsamında karşılanır. Tamamlayıcı sigorta kapsamında sigorta şirketlerine göre değişmekle birlikte genelde yılda 8-10 defa ayakta tedavi hakkı elde edilir. Bunu aşan kısımlarda ücret ödenmesi gerekecektir.

Yatarak tedavi teminatı kapsamında acil hastalık veya kaza halleri ile ameliyat durumunda ortaya çıkacak giderler sigorta tarafından karşılanır. Yatış sürecinde tamamlayıcı sağlık sigortası ameliyat ve tedavi masrafları ile yatışa dair giderleri öder. Ayrıca radyoterapi, diyaliz, kemoterapi, refakatçi gideri benzeri harcamalar yatarak tedavi teminatı dahilinde sigorta tarafından ödenir. Hem ayakta hem de yatarak tedavi süreçlerinde sigorta şirketleri arasında kapsam bakımından bazı farklılıklar olabilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları Sabit midir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları kişiden kişiye değişiklik gösteren bir prim yapısına sahiptir. Kişinin yaşadığı şehir, cinsiyeti ve yaşı, ödenecek primin belirlenmesinde temel unsurlardandır. Risk algısı daha yüksek olacağından ileri yaştakilerin genç bireylere göre daha fazla prim ödemesi gerekebilir. Ayrıca tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları poliçeye dahil edilecek olan ek teminatlar ile değişebilir. Tercihe bağlı olarak alınabilecek ek teminatlar arasında check-up, diyetisyen, psikolojik destek ve diş bakımı gibi uygulamalar olabilir. Tamamlayıcı sigorta kapsamında hizmet almak isteyen kişiler, ister ana teminat unsurları olsun isterse ek teminatlar ile ilgili işlemler olsun, Türkiye genelinde SGK anlaşması bulunan tüm özel hastanelerden yararlanabilir. Büyükşehirler veya ikamet edilen yer ile sınırlı olmayan bu hususta poliçede yer alan teminat limitleri geçerli olacaktır. Ayrıca bir şehir, il, ilçe veya bölge sınırlaması yoktur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir