Kadınca

Yüz Şekli Ve Ellere Göre Karakter Analizi

Yüz Şekli Ve Ellere Göre Karakter Analizi, Fizyonomiyi ilk defa Çinliler sistemli bir şekilde kullanmışlar. Eski çağlardan bu yana pek çok filozof bu konuyla ilgilenmiş. Aristo hayvana benzerliklerinden yola çıkarak insanların karakter tahlil etmiş; mesela öküz gibi büyük baş ve iri gözlere sahip insanlar iyi kalpli, iyimser ve yardımseverdir, demiş. Hipokrat insanların yüzünden hangi hastalığa yatkın olduğunu bulmaya çalışmış.

Doğu kültüründe de fizyonomi çalışmalarının yapıldığını kıyafetname isimli kitaplardan anlıyoruz. Bunlardan en tanınmışı İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetname isimli kitabında yer alan kıyafetname bölümüdür.

Alın

Düşünme sistemini ele verir. Alnı geniş olan insan entelektüel bir yapıya sahiptir.

Yanaklar

dolgun yanaklar: yaşama isteği, ortamlara çabuk uyum sağlama, hayattan zevk alma, pozitiflik. Elmacık kemikleri çıkık: vahşi dürtülerin fazlalığı, acıma hissinin azlığı, kaprisli yapı.

Dudaklar

üst dudak çok dolgunsa ve dudaklar oldukça büyükse, öper pozisyon: günübirlik gönül eğlencelerine işaret eder. Nokta gibi oldukça küçükse (mim dudak ):kederli, hüzünlü, içe dönük, tek eşliliğe yatkın. Dudaklar oldukça sıkıysa kenetlenmişse ketumluk. Dudaklar (dişler görünecek şekilde) kapanmıyorsa: bönlük, aptallık, kötü ahlak. Oldukça ince ve ensiz dudaklar: itidal, belli bir düzende monoton yaşayış, farklı lezzetlere kapalı olma, şöhret tutkusu. Üst dudak aşağı doğru eğikse: kötümserlik, sürekli kaderden şikayet etme, iradesizlik.

Çene: Dikdörtgen ve geniş çene: Otoriter, acımasız, sert, baskın karakter olmasını. İkiye ayrılmış çene: kararsız. Aşırı uzun: kendini beğenmiş. Hafif sivri, övünmeyi seven… Yan profilden öne doğru eğimli( ay dede gibi): her konuda bilgi sahibi olan, her konuyla ilgilenen.

Kulaklar: Düşünce sistemiyle ilgili bilgi verir. Kulakların hizası kaş hizasındaysa ya da üstündeyse bu kişi entel bir yapıya sahiptir, zekidir, fotoğrafik bir hafızası vardır. Bunun yanı sıra biraz da kepçeyse bu özellikler biraz daha baskındır ayrıca bu kişinin espri kabiliyeti yüksektir. Gözlem yetenekleri güçlüdür. Eleştiriye kapalıdırlar. Bu insanlar diğer insanların arasında aykırı davranışlarıyla hemen ayırt edilirler. Komedyenlere dikkat edilirse bu teşhisin doğruluğu anlaşılacaktır. Kulakları küçük kişiler aptal mizaçlıdır ve hırsızlığa yatkındır. Kulak memesi etli ve geniş insanlar ayrıntıcıdır, analizcidir. Soyut düşünme yetileri zayıftır. Empati yetenekleri azdır.

Eller: El ayası dikdörtgen biçiminde olan insanlar: diğer insanlara güçlü görünmeye çalışırlar fakat zayıf insanlardır. Elleri oldukça büyük ve kemikli insanlar ekmeğini taştan çıkarır. Oldukça güçlü hayata karşı dirençlidirler, zor şartlarda yaşayabilirler pes etmezler. Elleri zayıf ve ince kişiler naif kırılgan bir kişiliğe sahiptirler.

Kendilerine her zaman güvenilir güçlü bir omuz ararlar. İşaret parmağının birinci boğumu dolgun insanların şehevi arzuları fazladır. İşaret parmağı spatula gibiyse bu kişinin sanatkârane soylu zevkleri vardır ve sanata, lükse, zengin hayata yatkındır. Tırnaklar yuvarlaksa sahibi her insanla kolay anlaşır ve kavgadan hoşlanmaz. İşaret parmak, orta parmak ve yüzük parmak eşitse bu kişi eşcinsel olmaya yatkındır. Orta parmak ve yüzük parmak eşitse poligamiye yatkındır, bu insanlar eşlerine pek sadık kalamazlar.

Benler: Alın kısmındaki ben sezgiye, akıl çokluğuna, analitik zekaya, yaratıcı düşünceye, sahibinin fikirlere değer verdiğine işaret eder. Göz kapağındaki ben hassas ruh halini gösterir. Sol yanaktaki ben sahibinin insanlar tarafından sevilebilirliğine işaret eder. Burun kanatlarındaki ben aşka olan düşkünlüğü ve tek bir insana sonsuz bağlılığı simgeler. Çene kısmındaki benler hedonist yapıyı cinsel arzuların ve fantezilerin fazlalığını gösterir. Dudak kenarındaki ben tek  sevgiliyi arzulamayı temsil eder.

Genel olarak bakacak olursak yuvarlak yüzlü insanlar iyimser, hayattan zevk alan, sosyal insanlardır. Yüzü üçgen biçiminde olan insanlar bünyesi daha hassas, daha içedönük, duygusal, üzüntüye bohem hayata yatkın, zaafları olan insanlardır. Yüzü kare olan insanlar: güçlü, korkusuz, sert, iş hayatını önceleyen insanlardır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir